Da li vjerujete u boga

Da li vjerujete u boga?

Da, u ovog mog vjerujem :slight_smile: