Hoću samo da vam kažem/saopštim

Jednostavno igra, pa da počnem ja prvi.

Samo da vam saopšim da ću uskoro da vam poklonim novu igricu :slight_smile: