Kaladont u dvije riječ

Pa da počnemo:
Spremi sobu