Ko je osoba sa slike?

Postavimo sliku i sledeći pokuša da odgovori i sve tako.

Luka