Ko plaća troškove prevoza radnicima na PP ugovoru?

Poslodavac, prema Zakonu o radu, nije dužan da radnicima koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima nadoknadi troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada jer se po tom zakonu oni ne smatraju zaposlenim kod poslodavca.

Sa druge strane, Nacionalna služba za zapošlavanje (NSZ) radnike na privremenim i povremenim poslovima ne smatra nezaposlenim, te ovi radnici ne mogu da ostvare ni pravo na povlašćenu cenu prevoza za nezaposlene.

Radnik na privremenim i povremenim poslovima – ni zaposlen ni nezaposlen

Portalu Radnik.rs anonimno se obratio radnik tvrdeći da je angažovan po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u firmi u Beogradu i da mu poslodavac ne isplaćuje naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada.

Objašnjeno mu je da poslodavac troškove prevoza nadoknađuje samo zaposlenima, odnosno radnicima koji imaju ugovor o radu.

Budući da nije zaposlen, pokušao je da se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje prijavi kao nezaposlen i da po tom osnovu ostvari pravo na nižu cenu prevozne karte za nezaposlena lica. Primera radi, cena mesečne karte za javni prevoz u Beogradu za nezaposlena lica (za Zonu 1) je 1.090 dinara, dok za zaposlene cena mesečne karte je 2.990 dinara (za Zonu 1).

Međutim, iz NSZ-a je dobio informaciju da ne može da ostvari ovo pravo jer nije nezaposlen.
https://crvenibarjak.org/?p=2424

1 Like