Koji ste poslednji film gledali kod kuće?

Poslednji sam gledao Black Lotus (2023) i nisam nešto bio zadovoljan.