Najbolje u ovoj godini

Pa pucajte šta je po vama najbolje što se desilo u ovoj godini?
Ukoliko uopšte ima šta zbog ovog virusa haha