Šta je smisao života?

Šta je po vama smisao života? Kod mene konkretno da čovijek ima zdravu porodicu.